ویژه دهمی ها و یازدهمی ها

صفحه اختصاصی آزمون آنلاین ویژه دهمی ها و یازدهمی ها

 

 

1)مصاحبه تصویری با رتبه‌های تک رقمی‌ کنکور ۹۴

2)مصاحبه صوتی و متنی با رتبه‌های تک رقمی کنکور 94

3)مصاحبه متنی , صوتی و تصویری با رتبه های برتر کنکور 95

4)مصاحبه  با نفرات برتر 95-96 در آزمون های ماز (در تمام پایه ها)

5)مصاحبه  با نفرات برتر کنکور 96

 

  برای ثبت نام آزمون های 96-97 کلیک کنید.

 

راهنمای آزمون (حتماً قبل از آزمون دادن مطالعه شود)     دانلود راهنما به صورت فایل pdf

در صورتی که ثبت نام کرده اید و راهنمای آزمون را نیز مطالعه نموده اید برای شرکت در آزمون های آنلاین به مرکز آزمون مراجعه کنید.

شماره‌ی آزمون

تاریخ آزمون

سؤال

پاسخنامه‌ی تشریحی

پیش آزمون آزمون بعدی (سوال و پاسخ تشریحی) تحلیل

نفرات برتر

1

18 و 19 مهر ماه

دانلود دفترچه سوال شیمی دهم

دانلود دفترچه سوال زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی دهم

دانلود پاسخ زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پیش آزمون زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود دانلود

1

18 و 19 مهرماه

دانلود دفترچه سوال شیمی یازدهم

دانلود دفترچه سوال زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی یازدهم

دانلود پاسخ زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پش آزمون یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود دانلود

2

3و4 آبان ماه

دانلود دفترچه سوال شیمی دهم

دانلود دفترچه سوال زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی دهم

دانلود پاسخ زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پیش آزمون زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود دانلود

2

3و4 آبان ماه

دانلود دفترچه سوال شیمی یازدهم

دانلود دفترچه سوال زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی یازدهم

دانلود پاسخ زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پش آزمون یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود دانلود

3

17و18 آبان ماه

دانلود دفترچه سوال شیمی دهم

دانلود دفترچه سوال زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی دهم

دانلود پاسخ زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پیش آزمون زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود دانلود

3

17و18 آبان ماه

دانلود دفترچه سوال شیمی یازدهم

دانلود دفترچه سوال زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی یازدهم

دانلود پاسخ زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پش آزمون یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود دانلود

4

1,2آذر ماه

دانلود دفترچه سوال شیمی دهم

دانلود دفترچه سوال زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی دهم

دانلود پاسخ زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پیش آزمون زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید
دانلود دانلود

4

1و2 آذر

دانلود دفترچه سوال شیمی یازدهم

دانلود دفترچه سوال زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید

دانلود پاسخ شیمی یازدهم

دانلود پاسخ زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پش آزمون یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید
دانلود دانلود

5

15 و 16 آذر

دانلود دفترچه سوال شیمی دهم

دانلود دفترچه سوال زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی دهم

دانلود پاسخ زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پیش آزمون زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید
دانلود دانلود

5

15 و 16 آذر

دانلود دفترچه سوال شیمی یازدهم

دانلود دفترچه سوال زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید

دانلود پاسخ شیمی یازدهم

دانلود پاسخ زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پش آزمون یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید
دانلود دانلود

6

29, 30 آذر

دانلود دفترچه سوال شیمی دهم

دانلود دفترچه سوال زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی دهم

دانلود پاسخ زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پیش آزمون زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید
دانلود دانلود

6

29, 30 آذر

دانلود دفترچه سوال شیمی یازدهم

دانلود دفترچه سوال زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید

دانلود پاسخ شیمی یازدهم

دانلود پاسخ زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پش آزمون یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید
دانلود دانلود
7 20 و 21 دی ماه

دانلود دفترچه سوال شیمی دهم

دانلود دفترچه سوال زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پاسخ شیمی دهم

دانلود پاسخ زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پیش آزمون زیست دهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید
دانلود دانلود
7 و 21 دی ماه

دانلود دفترچه سوال شیمی یازدهم

دانلود دفترچه سوال زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید

دانلود پاسخ شیمی یازدهم

دانلود پاسخ زیست یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید.

دانلود پش آزمون یازدهم

اگر رمز PDF را ندارید کلیک کنید
دانلود دانلود

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید