نفرات برتر آزمون ها

نفرات برتر آزمون های ماز در سال 96-97

1)مصاحبه تصویری با رتبه‌های تک رقمی‌ کنکور ۹۴

2)مصاحبه صوتی و متنی با رتبه‌های تک رقمی کنکور 94

3)مصاحبه متنی , صوتی و تصویری با رتبه های برتر کنکور 95

4)مصاحبه  با نفرات برتر 95-96 در آزمون های ماز (در تمام پایه ها)

5)مصاحبه  با نفرات برتر کنکور 96

6)تقلید وحشتناک کنکور از سوالات ماز !

  برای ثبت نام آزمون های 96-97 کلیک کنید.

نفرات برتر  کنکوری ها :

 

شماره‌ی آزمون

تاریخ آزمون

نفرات برتر

1

18مرداد 96 مشاهده

۲

15شهریور96 مشاهده

۳

5 مهر96 مشاهده

۴

19مهر 96 مشاهده

۵

3 آبان ماه 96 مشاهده

۶

17 آبان 96 مشاهده

۷

1 آذر ماه مشاهده

۸

15 آذر ماه مشاهده

۹

29 آذر ماه مشاهده

۱۰

20 دی ماه مشاهده

 

 

 

 

 

 نفرات برتر  دهمی ها و یازدهمی ها :  

 

 

شماره‌ی آزمون

تاریخ آزمون

سؤال

نفرات برتر

1

18 و 19 مهر ماه دهمی ها دانلود

1

18 و 19 مهرماه یازدهمی ها دانلود

2

3و4 آبان ماه دهمی ها دانلود

2

3و4 آبان ماه یازدهمی ها دانلود

3

17و18 آبان ماه دهمی ها دانلود

3

17و18 آبان ماه یازدهمی ها دانلود

4

1,2آذر ماه دهمی ها دانلود

4

1و2 آذر یازدهمی ها دانلود

5

15 و 16 آذر دهمی ها دانلود

5

15 و 16 آذر یازدهمی ها دانلود

6

29, 30 آذر دهمی ها دانلود

6

29, 30 آذر یازدهمی ها دانلود
7 20 و 21 دی ماه دهمی ها دانلود
7 و 21 دی ماه یازدهمی ها دانلود

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید